Missie

Het bieden van een veilige haven voor kwetsbare jongeren en volwassenen, het bevorderen van de zelfredzaamheid en te komen tot volwaardig, krachtig burgerschap.

Visie

Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet ieder mens heeft de kans op te groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de problematiek soms in die van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont en de Moerbei bieden, zonder teveel achteruit te kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, persoonlijke bejegening.

De basis hiervoor ligt in een prettige, veilige, geborgen en stabiele woonomgeving, begeleiding vanuit nabijheid en middels een zinvolle dag invulling.

Wat Villa Boerebont biedt is zorg, zo normaal als mogelijk en zo speciaal als nodig, net zo lang tot iemand er klaar voor is zijn of haar plek in de maatschappij vorm te geven.