Onafhankelijke Cliëntondersteuning MEE West Brabant

MEE West-Brabant geeft samen met de gemeenten invulling aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van mensen die tijdelijk minder zelfredzaam zijn bijvoorbeeld door een beperking, te bevorderen. In samenwerking met de gemeenten leveren wij door de inzet van onze unieke expertise een essentiële bijdrage aan de vormgeving van het integraal beleid. We zijn expert op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning en sluiten vanuit een activerende en ondersteunende rol aan in sociale wijk- of dorpsteams, CJG’s, en Wmo-loket.

Voor ondersteuning bij vragen die u moeilijk alleen kunt beantwoorden of tijdelijk niet kan overzien, kunt u gratis gebruik maken van een cliëntondersteuner. Dit is iemand die samen met u een gesprek aangaat rondom een van de onderstaande onderwerpen of ter voorbereiding op een gesprek met iemand van de gemeente, UWV of CJG.

Klik hieronder voor meer informatie:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Zorgbelang Brabant

Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Je kunt hiervoor kosteloos terecht bij Adviespunt Zorgbelang. De cliëntondersteuners van Zorgbelang Brabant | Zeeland werken vanuit de regio, waardoor zij je goed kunnen informeren over de (zorg)mogelijkheden in jouw regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

Klik hieronder voor meer informatie:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Langdurige Zorg (WLZ)