Wie betaalt wat?

Wanneer je woont bij Villa Boerebont en/of zorg en ondersteuning van ons krijgt, moet dit betaald worden. Maar wie betaalt wat? Hoe groot is het deel dat je zelf moet betalen? Een deel wordt door de overheid betaald en Villa Boerebont betaalt ook een deel van de kosten. De overheid bepaalt via de wet en richtlijnen welk deel jij zelf moet betalen.

Wie betaalt wat? – Wet langdurige zorg VPT

Begeleiding / dagbesteding 

Huisvesting 

Voedingskosten

Eigen bijdrage CAK 

WLZ - Zorgkantoor 

Geclusterde woonvorm van VBB: Bewoner betaalt een bijdrage inwoning aan VBB 
Zelfstandig wonen: bewoner betaalt zelf huur 

Eten en drinken is onderdeel van het VPT. 
Het verstrekken van eten en drinken regelt Villa Boerebont. 

Bewoner betaalt een eigen bijdrage aan het CAK 

Wie betaalt wat? – Wet langdurige zorg MPT

Begeleiding / dagbesteding 

Huisvesting 

Voedingskosten

Eigen bijdrage CAK 

WLZ - Zorgkantoor 

Afhankelijk van persoonlijke leefsituatie 

Afhankelijk van persoonlijke leefsituatie 

Bewoner betaalt een eigen bijdrage aan het CAK 

Wie betaalt wat? – WMO Beschermd wonen Geclusterd wonen  (excl. huisvestingscomponent)

Begeleiding / dagbesteding 

Huisvesting 

Voedingskosten

Eigen bijdrage CAK 

WMO – Gemeente 

Geclusterde woonvorm van VBB: Bewoner betaalt een bijdrage inwoning aan VBB 
Zelfstandig wonen: bewoner betaalt zelf huur 

Bewoner betaalt zelf voor zijn eten en drinken 

Bewoner betaalt een eigen bijdrage aan het CAK 

Wie betaalt wat? – WMO Beschermd wonen Groepswoningen VBB (Intramuraal of incl. huisvestingscomponent)

Begeleiding / dagbesteding 

Huisvesting 

Voedingskosten

Eigen bijdrage CAK 

WMO – Gemeente 

Huisvesting is onderdeel van de indicatie 
VBB draagt zorg voor huisvesting 

Eten en drinken is onderdeel van de indicatie. 
Het verstrekken van eten en drinken regelt Villa Boerebont. 

Bewoner betaalt een eigen bijdrage aan het CAK 

Wie betaalt wat? – WMO Ambulante begeleiding en dagbesteding

Begeleiding / dagbesteding 

Huisvesting 

Voedingskosten

Eigen bijdrage CAK 

WMO – Gemeente 

Afhankelijk van persoonlijke leefsituatie 

Afhankelijk van persoonlijke leefsituatie 

Bewoner betaalt een eigen bijdrage aan het CAK 

Eigen bijdrage (CAK)

De overheid betaalt een deel van de kosten voor het wonen bij Villa Boerebont en de zorg die je ontvangt.

Wanneer je meerderjarig bent (18 jaar of ouder) betaal je ook een deel van de kosten zelf. Dit heet de eigen bijdrage. Wanneer je nog geen 18 jaar bent (minderjarig), dan betaal je geen eigen bijdrage. De eigen bijdrage regel je zelf met de overheid. Villa Boerebont speelt hier geen rol in. Wel informeren wij je over wat de eigen bijdrage is en hoe de overheid deze eigen bijdrage berekent. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent voor alle cliënten de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt hiervoor de regels. Het CAK berekent op basis van deze wettelijke regels de hoogte van de eigen bijdrage en neemt dit bedrag van je in ontvangst. Ook informeert het CAK je over mogelijke veranderingen in de eigen bijdrage.

Hoe hoog is jouw eigen bijdrage? Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de wettelijke regels. De basis voor deze berekening is jouw ‘verzamelinkomen’; daarnaast houdt het CAK rekening met je vermogen (bijvoorbeeld spaargeld), je huishouden en je indicatie. Informatie over jouw verzamelinkomen en jouw vermogen krijgt het CAK van de Belastingdienst. Informatie over jouw indicatie geeft Villa Boerebont automatisch aan het CAK door, wanneer de zorg begint en stopt. Vanaf de eerste dag dat je zorg ontvangt, betaal je een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt over het verzamelinkomen berekend door het CAK met gegevens van 2 jaar geleden. Je ontvangt van het CAK een beschikking. Daarin staat de hoogte van je eigen bijdrage. Ook stuurt het CAK je een factuur om deze eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage betaal je dus direct aan het CAK.

Met de rekentool van het CAK kan je berekenen hoe hoog jouw eigenbijdrage zal zijn:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Financiën & leveringsvormen:
VBB heeft contracten met diverse gemeenten, waaronder centrum gemeente Breda. Wil je weten of er een contract is met jouw gemeente neem contact op middels het contactformulier.

Financiering

Leveringsvorm

WLZ CZ Zorgkantoor

ZIN en PGB 

WMO Beschermdwonen – Centrum gemeente Breda 

ZIN en PGB 

WMO begeleiding – diverse gemeenten 

ZIN en PGB 

WMO dagbesteding  – diverse gemeenten 

ZIN en PGB 

Jeugdhulp 

Offerte basis en onderaannemerschap 

Maatschappelijke opvang  

Gemeentelijke subsidie Breda 

VSV (vroegtijdige schoolverlaters) Trajecten  

Gemeentelijke subsidie Breda 

Re-integratie Meedoen  

Traject basis  

Maatwerktrajecten  

Offerte basis  

Tarieven Maatwerktrajecten 2022

Product 

Eenheid 

Tarief 

Verblijf 

Per etmaal 

€120,- 

Individuele begeleiding  

Per uur 

€60,- 

Traject begeleiding 

Per uur 

€50,- 

Dagbesteding  

Per dagdeel 

€45,- 

Tarieven bijdrage inwoning 2022 (Geclusterd woonvorm VBB)

Bijdrage inwoning 

Kamerprijs per maand 

Prijs per maand 

€300,- tot €420,-  

Wil je hier meer over weten, neem contact met ons op of kijk op:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Uitgebreide informatie over de WLZ vind je op:

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Meer informatie over beschermd wonen met een WMO indicatie vind je op:

https://www.breda.nl/beschermd-wonen