Financiën & leveringsvormen:
VBB heeft contracten met diverse gemeenten, waaronder centrum gemeente Breda. Wil je weten of er een contract is met jouw gemeente neem contact op middels het contactformulier.

Leveringsvormen:

Onder constructie: actuele info 2022 volgt z.s.m.

Wil je hier meer over weten, neem contact met ons op of kijk op:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Uitgebreide informatie over de WLZ vind je op:

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Meer informatie over beschermd wonen met een WMO indicatie vind je op:

https://www.breda.nl/beschermd-wonen

Voor actuele tarieveninformatie gelieve contact op te nemen via: info@villaboerebont.nl