Financiën & leveringsvormen:
VBB heeft contracten met diverse gemeenten, waaronder centrum gemeente Breda. Wil je weten of er een contract is met jouw gemeente neem contact op middels het contactformulier.

Leveringsvormen:

Stichting Villa Boerebont werkt voornamelijk op basis van wonen en zorg gescheiden. Dit betekent dat het geen intramurale setting (instelling) is maar dat je een eigen bijdrage betaalt voor kost en inwoning afhankelijk van je inkomen en indicatie en dat je een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd bent aan het CAK (18+).

Wil je hier meer over weten, neem contact met ons op of kijk op:

https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Uitgebreide informatie over de WLZ vind je op:

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas

Meer informatie over beschermd wonen met een WMO indicatie vind je op:

https://www.breda.nl/beschermd-wonen

Voor actuele tarieveninformatie gelieve contact op te nemen via: info@villaboerebont.nl