Beschermd wonen 2018-02-08T13:13:53+00:00

Stichting Villa Boerebont  beschermd wonen

Stichting Villa Boerebont biedt beschermd wonen op diverse locaties. Door middel van de verschillende locaties worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van (woon)begeleiding.

24-uurs groepswonen

Op de zorgboerderij aan de Frankenthalerstraat wordt er 24/7 begeleiding geboden aan jongeren tussen de 17 en 27 jaar.

16-uurs groepswonen

Op de Loopschansstraat en aan de Bredaseweg (Terheijden) wordt er van 16.00u tot 09.00u begeleiding geboden aan jongeren tussen de 17 en 27 jaar.

Begeleiding:

 • Groepsbegeleiding: ondersteuning op diverse levensgebieden, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid
 • Individuele begeleiding: gericht op het wegnemen van belemmerende factoren en problemen in het zelfstandig kunnen functioneren en maatschappelijk participeren (naar vermogen)

Stichting Villa Boerebont – Beschermd Wonen in de Wijk (BWW) geclusterd wonen

Binnen Villa Boerebont streven we er naar dat iedereen zijn plek in de maatschappij vindt, zo zelfstandig als mogelijk en zo speciaal als nodig. Wonen op een van de BWW locaties van Villa Boerebont ondersteunt bij het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Uitgangspunt hierbij is onze visie op deze zelfredzaamheid; mensen zijn over het algemeen voldoende in staat voor zichzelf belangrijke keuzes te maken en acties te ondernemen, mits ze goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden, voorwaarden en consequenties rondom die keuzes.

Stichting Villa Boerebont biedt diverse  BWW plaatsen welke verdeeld zijn over 5 locaties binnen Breda.

Baliëndijk – 3 locaties met 3 á 4 plekken waarbij algemene voorzieningen gedeeld worden.

Wilderen/ Weilustlaan – 2 locaties met 4 plekken met eigen sanitair en gedeelde keuken.

Daarnaast is het ook mogelijk om ambulante ondersteuning te ontvangen binnen de eigen woning.

De minimale leeftijd voor het wonen op deze ambulante locaties is 18 jaar, voor ambulante ondersteuning (maatwerkvoorziening) wordt geen bovengrens gehanteerd.

Begeleiding – maatwerkvoorziening

 • Persoonlijke begeleiding
 • Zorgplan in samenspraak
 • Onderlinge afspraken over intensiteit van de begeleiding (indicatie afhankelijk)
 • 24-uurs bereikbaarheidsdienst in geval van nood

Doel is altijd het behalen van maximale zelfstandigheid en minimale zorgafhankelijkheid.

Binnen de BWW (geclusterde) woonvoorzieningen wordt er ondersteuning geboden door een persoonlijk begeleider, deze maakt samen met de jongere een zorgplan, en uitstippelt  met hem of haar de route uit om tot het gewenste eindpunt te komen. De persoonlijk begeleider maakt samen met de bewoner, afhankelijk van de indicatie, afspraken over de intensiteit van de ondersteuning. Hiernaast is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke buiten kantoortijden oproepbaar is in geval van een incident of calamiteit. Wonen op een van onze  BWW locaties vraagt enige zelfstandigheid en motivatie.

Wonen bij Villa Boerebont
 • Opvang
 • Structuur
 • Geborgenheid
 • Eigen plek
 • Aandacht
 • Veiligheid
Aanpak van Villa Boerebont
 • Probleem signalering
 • Erkenning
 • Oplossend werken
 • Zorg op maat
 • Individuele begeleiding
 • Individueel traject, maatwerk