Beschermd wonen

Stichting Villa Boerebont beschermd wonen

Stichting Villa Boerebont biedt beschermd wonen op diverse locaties. Door middel van de verschillende woongroepen worden bewoners in staat gesteld stap voor stap hun zelfredzaamheid te vergroten, tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. Dit gebeurt door het opbouwen van zelfstandigheid en afbouwen van (woon)begeleiding in 3 verschillende woonvormen:

24-uurs groepswonen

Op de zorgboerderij aan de Frankenthalerstraat in Breda, de Loopschansstraat in Breda en aan de Bredaseweg in Terheijden wordt er 24/7 begeleiding geboden aan jongeren vanaf 17 jaar. De boerderij is de eerste locatie van Villa Boerebont, van waaruit we de stichting opgebouwd hebben. Omdat deze groep de meeste begeleiding biedt is dit de plaats waar veel nieuwe bewoners beginnen. Vaak blijkt dat jongeren met minder begeleiding ook goed vooruit kunnen, dan zoeken we een meer passende plek binnen de Stichting.

Beschermd Wonen in de Wijk (BWW) geclusterd wonen

Binnen Villa Boerebont streven we ernaar dat iedereen zijn plek in de maatschappij vindt, zo zelfstandig mogelijk. De stap naar zelfstandige huisvesting is soms nog te groot vanuit de woongroepen. Veel jongeren vinden het fijn om een tijd in een begeleide omgeving te kunnen oefenen met zelfstandig wonen. Wij hebben vijf kleinschalige woonlocaties waar een paar keer per week begeleiding komt, maar waar de nadruk meer ligt op zelfstandigheid. Onderling worden er afspraken over de intensiteit van de begeleiding gemaakt (dit is mede afhankelijk van de indicatie) In geval van nood is er een 24-uurs bereikbaarheidsdienst waar gebruik van gemaakt kan worden bij calamiteiten. De minimale leeftijd voor het wonen op deze locaties in de wijk is 18 jaar, voor ambulante ondersteuning (middels een maatwerkvoorziening) wordt geen bovengrens gehanteerd.

In deze huizen wonen 3 of 4 jongeren die zich vaak meer op hun eigen leven richten dan op een groepsproces. Stichting Villa Boerebont biedt diverse BWW plaatsen welke verdeeld zijn over 5 locaties binnen Breda:

Baliëndijk– 3 locaties met 3 á 4 plekken waarbij algemene voorzieningen gedeeld worden.

Wilderenen de Weilustlaan– 2 locaties met 4 plekken met eigen sanitair en gedeelde keuken.

Daarnaast is het ook mogelijk om ambulante ondersteuning te ontvangen binnen de eigen woning.

Binnen de BWW (geclusterde) woonvoorzieningen wordt er ondersteuning geboden door een persoonlijk begeleider en een woonbegeleider. De persoonlijk begeleider maakt samen met de jongere een zorgplan om tot het gewenste eindpunt te komen. De persoonlijk begeleider maakt ook samen met de bewoner, afhankelijk van de indicatie, afspraken over de intensiteit van de ondersteuning. Wonen op een van onze Beschermd Wonen in de Wijk locaties vraagt enige zelfstandigheid en motivatie.

Wonen bij Villa Boerebont

 • Opvang
 • Structuur
 • Geborgenheid
 • Eigen plek
 • Aandacht
 • Veiligheid

Aanpak van Villa Boerebont

 • Probleem signalering
 • Erkenning
 • Oplossend werken
 • Zorg op maat
 • Individuele begeleiding
 • Individueel traject, maatwerk