Maatschappelijke opvang

Stichting Villa Boerebont is voor 2017 – 2018 vanuit Regiotafel ‘Breda Vangt op’ beschikt om jaarlijks zes plaatsen maatschappelijke opvang aan te bieden.

Villa Boerebont gaat ervan uit dat een veilige en stabiele woonomgeving de basis is voor het ontwikkelen van kansen, krachten en kwaliteiten. Door (dreigende) dak- en thuisloosheid krijgt de jongere niet de kans om deze ontwikkeling voort te zetten. Het bieden van (tijdelijke) opvang biedt de jongere rust en stabiliteit en is er ruimte om zaken op orde te brengen.

Voor wie?

Jongeren tussen de 17 en 27 die dreigen tussen wal en schip te vallen, dakloos zijn of dreigen te worden. Veelal gaat het om jongeren, met een verstandelijke beperking, psychische problematiek, gedragsproblematiek, of een combinatie hiervan.

Een traject start met de aanmelding vanuit het loket Centraal Onthaal.

Begeleiding:

  • Groepsbegeleiding: ondersteuning op diverse levensgebieden, gericht op het vergroten van zelfredzaamheid
  • Individuele begeleiding: gericht op het wegnemen van belemmerende factoren en problemen in het zelfstandig kunnen functioneren en maatschappelijk participeren (naar vermogen)

Het maatschappelijke opvang traject duurt 6 – 12 weken waarna de jongeren uitstroomt richting zelfstandig wonen of een plaats beschermd wonen bij de meest passende zorgaanbieder.

Jongeren die actief in een middelenverslaving zitten of waarbij dermate sprake is van complexe psychische problematiek, waardoor plaatsing een te groot risico oplevert voor de veiligheid van anderen, kunnen wij helaas niet plaatsen.

Subsidiegever