Villa Boerebont signaleert al enkele jaren een tekort aan passende capaciteit van beschermd wonen voor jongeren en jongvolwassenen met een verslavingsachtergrond. Met name het vervolgtraject, passend en aansluitend op een klinische opname ontbreekt. Het gebrek aan een passend vervolgtraject resulteert in te veel gevallen in terugval, waardoor jongeren vaak terecht komen in een draaideur situatie, vaak zonder reële kans op herstel.

BLINK, locatie aan de Oosterhoutseweg, biedt 14 plaatsen beschermd wonen (2 groepen van max 7 bewoners) aan jongeren, jongvolwassenen (18+ geen bovengrens) die aan hun herstel willen werken na een klinische opname wegens verslavingsproblematiek. Iedere bewoner van BLINK is verplicht deel te nemen aan een zinvolle dag invulling. In de meeste gevallen zal dit plaatsvinden binnen een van de werk/activeringsplekken van De Moerbei.

Een van de doelstellingen van BLINK is het bieden van perspectief voor bewoners, zo ook perspectief op participatie, scholing en arbeid. Om een goede overgang te hebben van de striktere dag-invulling in de kliniek naar een vrijere dag-invulling die hoort bij een ‘normaal’ dagelijks leven, hebben we een programma waar verplichte onderdelen inzitten, maar ook vrije tijd.

Begeleiding: BLINK is een locatie waar 24 uur per dag begeleiding geboden wordt. Dit betekent dat er zowel overdag als s ’nachts begeleiding aanwezig is. Hiernaast is te allen tijde een bereikbaarheidsdienst beschikbaar, welke buiten kantoortijden oproepbaar is in geval van een incident of calamiteit. Woonbegeleiding beschikt over specifieke expertise op het gebied van verslaving. Jaarlijks vindt bijscholing plaats.

Persoonlijk begeleider: Iedere bewoner heeft naast de ondersteuning op de woongroep een persoonlijk begeleider die samen met de jongere het traject en zorgplan uitzet en bewaakt.

Gedragsdeskundige: Aan BLINK is de gedragsdeskundige van de stichting verbonden. De gedragsdeskundige beoordeelt de zorgplannen, is beschikbaar voor consultatie, kijkt mee en adviseert bij complexe casuïstiek.

Stage: Naast woon- en persoonlijk begeleiders wordt gewerkt met de inzet van een of twee stagiairs. HBO studenten van AVANS die een opleiding Social Work volgen MWD of SPH, derde leerjaar. Hiervoor wordt een minimumleeftijd gesteld van 21 jaar.

Ervaringsdeskundige: Naast de woonbegeleiding zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn binnen het team. Deze zal ook meedoen met de dagelijkse activiteiten. Ook zal de ervaringsdeskundige met de bewoners meegaan naar meetings. Een ervaringsdeskundige heeft een afgeronde opleiding op minimaal mbo-niveau richting zorg en welzijn en heeft aantoonbare certificaten van ervaringsdeskundigheid.