Als een bewoner bij ons komt wonen (voorheen dakloos), hebben ze vaak geen identiteitsbewijs, bron van inkomsten, uitzet etc. Om hun leven weer op de rit te krijgen is bij veel vervolgstappen (aanvraag uitkering, bankrekening) minimaal een identiteitsbewijs vereist en worden ze met kosten geconfronteerd waarvoor ze de middelen niet hebben. Hierdoor lopen ze in veel gevallen al snel vast. Help een bewoner op weg en doneer nu!

Via een eenmalige donatie kun je een bewoner op weg helpen met b.v. geld voor pasfoto’s, een ID bewijs, bijdrage aan een fiets of uitzet etc.

Wij zijn door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt, dit betekent dat de giften, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan Villa Boerebont als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aan kunt geven.

Bij bedragen boven € 250,- kunnen we een bewijs sturen voor uw administratie! Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Bedrag