Home 2018-03-27T15:30:34+00:00
Villa Boerebont

Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie, zij zet zich in voor jongeren die door diverse omstandigheden tussen de wal en het schip vallen of dreigen te vallen. Wij zijn een door het ministerie erkende zorgorganisatie en hebben contracten met diverse gemeenten. De stichting heeft diverse locaties, waar woon-, individuele begeleiding, activering en dagbesteding wordt geboden.

Villa Boerebont werkt actief samen met andere organisaties en zoekt verbinding met hen, de wijk en de stad.

Voor wie?

Villa Boerebont is er voor jongeren met, psychische problematiek, gedragsproblematiek, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan, welke een zorgvraag hebben op een of meerdere levensgebieden. De leeftijd varieert van 17 tot 27 jaar voor wonen, voor dagbesteding en individuele begeleiding wordt geen bovengrens gehanteerd. Wij kunnen zorg leveren aan jongeren met een WMO-ZIN of WLZ-ZIN indicatie.

Wat we doen

Het creëren van een veilige thuisbasis met persoonlijke aandacht is de eerste pijler van VBB. Deze wordt vormgegeven door een woonsituatie waar een klein vast team het reilen en zeilen van de locatie begeleid. Oprechte betrokkenheid, ofwel bejegening door nabijheid is een van de grootste succes- factoren van de stichting.

Hiernaast worden de jongeren ondersteund door persoonlijk begeleiders die met hen een plan en route uitstippelen om bij het gewenste eindpunt te komen. Dit vormt de tweede pijler, individuele begeleiding.

De ervaring leert dat het voor ieder mens van essentieel belang is een zinvolle dag invulling te hebben. Dit kan zijn, school of werk, maar is dit al dan niet door omstandigheden , of tijdelijk niet mogelijk dan wordt er dagbesteding/ activering aangeboden op verschillende interessegebieden. Een zinvolle daginvulling is dan ook de derde pijler van VBB.

Nieuws

ISO 9001

Stichting Villa Boerebont heeft ook dit jaar aan alle [...]

Avans Leergemeenschap

Op maandag 4 september is er een groep van 14 [...]

Onze partners.