Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie, wij zetten ons met grote gedrevenheid in voor jongeren en volwassenen die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Wij zijn een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende zorgorganisatie en hebben contracten met diverse gemeenten. De stichting heeft verschillende locaties, waar woonbegeleiding, individuele begeleiding, activering en dagbesteding wordt geboden.

Villa Boerebont zoekt verbinding en werkt actief samen met andere organisaties, de wijk en de stad. We nemen, na jaren van groei en professionalisering, een steeds grotere plek in binnen de Sociale Kaart van Breda, een rol waar we trots op zijn!

Voor wie?

Villa Boerebont is er voor jongeren met psychische problematiek, gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Graag verwelkomen wij deze jongeren als ze een zorgvraag hebben op een of meerdere levensgebieden. De leeftijd van onze doelgroep varieert van 17 tot 27 jaar voor begeleid wonen, voor dagbesteding en (ambulante) individuele begeleiding wordt geen bovengrens gehanteerd.

Wat we doen

Het creëren van een veilige thuisbasis met persoonlijke aandacht is de eerste pijler van Villa Boerebont. Deze wordt vormgegeven door een woonsituatie waar een klein vast team van begeleiders werkt. Oprechte betrokkenheid is een van de grootste succesfactoren van de Stichting. Wij zijn van mening dat iedereen uniek is, niet alleen de jongeren die wij begeleiden. Binnen de teams is er ruimte om gebruik te maken van individuele kwaliteiten, met nabijheid en authenticiteit als gevolg.

Hiernaast worden de jongeren ondersteund door persoonlijk begeleiders die samen met hen een plan opstellen en daarmee de route uitstippelen om bij het gewenste eindpunt te komen. Dit vormt de tweede pijler van de Stichting, individuele begeleiding.

De ervaring leert dat het voor ieder mens van wezenlijk belang is om zinvolle daginvulling te hebben. Dit kan bijvoorbeeld school of (vrijwilligers)werk zijn. Door omstandigheden is dit regelmatig (tijdelijk) niet mogelijk. In dat geval wordt er door onze Stichting dagbesteding en/of activering aangeboden op verschillende interessegebieden. Een zinvolle daginvulling is dan ook de derde pijler van VBB.

Onze partners.