Villa Boerebont Breda

Bij ons is iedere bewoner uniek en doorloopt een eigen, op maat gemaakt, traject.

 

Villa Boerebont

Heeft negen locaties, waar woonbegeleiding,
individuele begeleiding en dagbesteding wordt geboden.

Villa Boerebont

Villa Boerebont is een organisatie die jongeren hulp biedt die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Iedere bewoner bij Villa Boerebont is uniek en doorloopt een eigen, op maat gemaakt, traject. Jongvolwassenen en jongeren kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen, individuele begeleiding en dagbesteding. Onze deur staat in principe open voor iedereen met een zorgvraag. Door de diversiteit aan locaties zit er vrijwel altijd een passende plek bij.

Voor wie

Villa Boerebont is er voor iedere jongere die recht op zorg heeft. Dit kan zijn vanwege een verstandelijke beperking, psychische problematiek, gedragsproblematiek of een combinatie hiervan.

Villa Boerebont is van mening en weet uit ervaring dat jongeren vanuit verschillende achtergronden, met diverse problematieken en beperkingen, elkaar kunnen verrijken, ondersteunen en stimuleren. Traditionele hulpverlening richt zich vaak op één doelgroep met een specifieke beperking of een specifiek probleem. Ontschotting (letterlijk de muurtjes weghalen) ziet Villa Boerebont dan ook als meerwaarde voor de jongeren. Want alle jongeren hebben hetzelfde gemeen met elkaar: ze willen dat ‘normale’ en ‘gewone’ zaken bereikbaar worden en zijn. Wij bieden de zorg om dit te bereiken.

WTZI Erkenning

Villa Boerebont beschikt over een WTZI erkenning. Dit betekent dat zij door het ministerie van VWS is toegelaten als instelling die WLZ  (wet langdurige zorg, voormalige AWBZ) mag leveren. Hiermee voldoen we aan de eisen die het ministerie daaraan stelt. Wij bieden jongeren hulp, zorg en (tijdelijke) woonruimte. We hebben in totaal negen locaties. Om onze jongeren optimaal te helpen werkt Villa Boerebont actief samen met ketenpartners en zoeken wij verbinding met de wijk en stad.

Meer weten over de achtergrond en ons gedachtegoed? Lees dan hier verder.

Aanbod

Binnen Villa Boerebont bieden we diverse vormen van zorg:

 • Opvang/beschermd wonen
 • (individuele) begeleiding
 • Ambulante (woon) begeleiding
 • Dagbesteding
 • Groepsbegeleiding
 • Trajecten: activering & VSV
 • Beroepskeuze- en motivatieprogramma Your Choice
 • Maatschappelijke opvang (crisis)

Financiering

Gebeurt op basis van:

 • WLZ: ZIN/PGB
 • Jeugdzorg indicatie: PGB
 • WMO (maatwerkvoorziening begeleiding/dagbesteding): ZIN/PGB
 • Indicatie beschermd wonen: PGB
 • Forensische indicatie/ (Losse inkoop): Facturatie
 • Ambulante jeugdhulp WBO: ZIN/ PGB
 • Gemeentelijke subsidie

Donateurs / Fondsen

ANBI Status

Duurzaam ondernemen

Sinds 2015 aangesloten bij:

Wij werken volgens de ISO 9001 norm

Nieuwsberichten

Nieuws / Nieuwsfeiten

Week van Zorg en Welzijn

| Nieuws | No Comments

14-03-2016 In verband met de week van Zorg en Welzijn openen voor een middag de deuren van onze hoofdlocatie aan de Aardenhoek. U bent tussen 12:00 en 15:00 uur van…

3FM Serious Request veiling

| Nieuws | No Comments

          08-01-2016 Villa Boerebont stelt deze unieke design retro fiets beschikbaar voor het goede doel. Ben jij toe aan een nieuwe fiets én wil je bijdragen aan…

United Tunes

| Nieuws | No Comments

11-06-2015 Op vrijdag 03/07/2015 presenteerde Popcorner Breda in samenwerking met SMO Breda, Mee West-Brabant, Woondroom, GGZ Breburg, Amarant groep en Villa Boerebont : United Tunes.  Optredens van meer dan 60 muziekanten….