Ambulant

Omdat we steeds vaker de vraag kregen of Villa Boerebont individuele begeleiding kon bieden aan jongeren die zelfstandig wonen hebben we het team van persoonlijk begeleiders uitgebreid met een paar ambulante begeleiders. Als het mogelijk is om zelfstandig te blijven wonen heeft dat in veel gevallen de voorkeur boven een gedeelde woning van onze stichting.

Als jongeren een zorgindicatie van de Gemeente of het Zorgkantoor krijgen en een zorgvraag hebben kunnen ze zich aanmelden voor Ambulante begeleiding. Dan wordt er een persoonlijk begeleider toegewezen die samen met de jongeren een plan opstelt om aan de doelen te werken tot zij op het punt komen van maximale zelfstandigheid naar vermogen. De zorgvragen zijn vrij divers maar we kijken vaak mee in het zelfstandig voeren van een huishouden, het omgaan met financiën en instanties, zelfverzorging en we bieden vaak psychosociale ondersteuning.

De persoonlijk begeleider bezoekt de jongere in zijn eigen omgeving en kan meegaan naar afspraken. In overleg met de klantmanager van de Gemeente wordt gekeken of de ondersteuning passend en voldoende is. De persoonlijk begeleider maakt samen met de jongere, afhankelijk van de indicatie, afspraken over de intensiteit van de ondersteuning. Deze vorm van ondersteuning vraagt enige zelfstandigheid en motivatie. De ambulante begeleiding wordt ook regelmatig geboden aan jongeren die uitstromen naar zelfstandige huisvesting na wonen bij Villa Boerebont.