Huidige status Villa Boerebont

In september 2023 werd bekend dat Villa Boerebont en De Moerbei financieel in zwaar weer verkeerde. Er zijn diverse scenario’s onderzocht waaruit is voortgekomen dat er een gecontroleerde zorgoverdracht zal plaats vinden aan een andere zorgaanbieder. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breda heeft in december 2023 het besluit genomen dat ze hieraan ondersteuning en medewerking geven.

Villa Boerebont heeft ongeveer 85 (ambulant) bewoners die begeleiding krijgen. Daarnaast nemen er ongeveer 90 cliënten deel aan de dagbestedingsactiviteiten. In belang van onze bewoners, ambulante bewoners en deelnemers wordt dit proces met zorg gedragen en is de continuïteit van de zorg geborgd. Aanmeldingen en intakes worden in behandeling genomen en plaatsen is mogelijk, ook voor langere tijd. Dit is mogelijk omdat gedurende het proces van overname er zorginhoudelijk geen verandering zal plaats vinden.

Momenteel vinden de afrondende besprekingen plaats met de zorgaanbieder met wie de gecontroleerde zorgoverdracht wordt uitgevoerd. De verwachting is dat eind April de toekomst van Villa Boerebont en de overname partner bekend zal zijn.

Per 1 juli 2024 wordt de zorg van Villa Boerebont overgedragen aan het Leger des Heils.

Villa Boerebont is een jongerenhulporganisatie, wij zetten ons met grote gedrevenheid in voor jongeren en volwassenen die door diverse omstandigheden tussen wal en schip vallen of dreigen te vallen. Wij zijn een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende zorgorganisatie en hebben contracten met diverse gemeenten. De stichting heeft verschillende locaties, waar woonbegeleiding, individuele begeleiding, activering en dagbesteding wordt geboden.

Villa Boerebont zoekt verbinding en werkt actief samen met andere organisaties, de wijk en de stad. We nemen, na jaren van groei en professionalisering, een steeds grotere plek in binnen de Sociale Kaart van Breda, een rol waar we trots op zijn!

Voor wie?

Villa Boerebont is er voor jongeren met psychische problematiek, gedragsproblematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Graag verwelkomen wij deze jongeren als ze een zorgvraag hebben op een of meerdere levensgebieden. De leeftijd van onze doelgroep varieert van 17 tot 27 jaar voor begeleid wonen, voor dagbesteding en (ambulante) individuele begeleiding wordt geen bovengrens gehanteerd.

Wat we doen

Het creëren van een veilige thuisbasis met persoonlijke aandacht is de eerste pijler van Villa Boerebont. Deze wordt vormgegeven door een woonsituatie waar een klein vast team van begeleiders werkt. Oprechte betrokkenheid is een van de grootste succesfactoren van de Stichting. Wij zijn van mening dat iedereen uniek is, niet alleen de jongeren die wij begeleiden. Binnen de teams is er ruimte om gebruik te maken van individuele kwaliteiten, met nabijheid en authenticiteit als gevolg.

Hiernaast worden de jongeren ondersteund door persoonlijk begeleiders die samen met hen een plan opstellen en daarmee de route uitstippelen om bij het gewenste eindpunt te komen. Dit vormt de tweede pijler van de Stichting, individuele begeleiding.

De ervaring leert dat het voor ieder mens van wezenlijk belang is om zinvolle daginvulling te hebben. Dit kan bijvoorbeeld school of (vrijwilligers)werk zijn. Door omstandigheden is dit regelmatig (tijdelijk) niet mogelijk. In dat geval wordt er door onze Stichting dagbesteding en/of activering aangeboden op verschillende interessegebieden. Een zinvolle daginvulling is dan ook de derde pijler van VBB.

Onze partners.