Ricky

Klik op de onderstaande audio button om
Ricky zijn eindpresentatie te beluisteren..Lees de tekst mee!

Your Choice

Your Choice is een uitgebreid beroepskeuze- en motivatieprogramma voor jongeren en jongvolwassenen die om diverse redenen zijn vastgelopen in reguliere processen in de maatschappij. Zij zijn voortijdige schoolverlaters of dreigen deze te verlaten. Door het volgen het Your Choice programma krijgen zij inzicht in hun kwaliteiten, interesses en kansen en stellen we samen doelen op om na te streven. We maken ze inzichtelijk wat van hen verwacht wordt in de maatschappij en welk gedrag hierbij gewenst is. Your Choice maakt een vuist tegen jeugdwerkloosheid en biedt schoolverlaters hulp bij het maken van een beroepskeuze.

Your Choice is er voor

  • Jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 27 jaar die grote moeite hebben een opleiding met een diploma af te ronden, waar diverse oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Zij dreigen het onderwijs te verlaten en hebben geen duidelijk beeld van hun eventuele beroepsloopbaan.
  • Voortijdige schoolverlaters, die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Your Choice maakt geen onderscheid op basis van opleidingsniveau.
  • Werkloze jongeren of jongeren die een vergrote kans hebben op (jeugd)werkloosheid.

Meerwaarde van Your Choice

  • Terugdringen jeugdwerkloosheid: We bevorderen de zelfredzaam van de deelnemers en dit maakt Your Choice een preventief middel voor (jeugd)werkloosheid.
  • (Terug) naar school: Inzichtelijk maken van interesses, hulp bij beroepskeuze, waardoor een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een opleiding. Dit zal de kans op schooluitval dusdanig verkleinen, met als gevolg dat het aantal voortijdig schoolverlaters terug gedrongen wordt.
  • Eigen plekje maatschappij: Your Choice laat jongeren inzien welke kwaliteiten ze bezitten en welke verwachtingen de maatschappij aan hen stelt, zodat ze weer volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij.
  • Hulpvraag: Indien de jongere een hulpvraag heeft, wordt deze in kaart gebracht en teruggekoppeld aan de verwijzer of zo nodig warm overgedragen aan een passende hulpverlenende instantie.

Het programma van Your Choice

Het totale beroepskeuze- en motivatieprogramma duurt 10 weken. Stages vormen een belangrijk onderdeel in dit beroepskeuze programma. Op deze manier ervaren de deelnemers de diverse beroepsrichtingen waar ze uit kunnen kiezen. Ook worden de deelnemers actief gecoacht, zowel in groepsverband als individueel door de begeleiders van Your Choice. Ook de verwijzer wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en voortgang van de deelnemer. Samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise is ons uitgangspunt.

Succesvol

Your Choice is gebaseerd op een succesvol project dat al enige jaren draait in Hengelo (‘Scoren door Scholing’). Wegens succes is een aantal jaar geleden dit project ook uitgebreid naar Almelo (‘Assist’). Met de projectleider van deze projecten is intensief contact.

Contactpersoon
Anniek Leerink: a.leerink@villaboerebont.nl – 076 5321018