Villa Boerebont Breda

Bij ons is iedere bewoner uniek en doorloopt een eigen, op maat gemaakt, traject.

 

Villa Boerebont

Heeft negen locaties, waar woonbegeleiding,
individuele begeleiding en dagbesteding wordt geboden.

 

Organisatiegegevens:

Rechtspersoon : Stichting Villa Boerebont

Handelsnaam : Villa Boerebont

RSIN: 8118315234

SBI code: 8720

AGB code: 73732635

Correspondentieadres: Aardenhoek 4, 4817NE BREDA

Telefoonnummer : 076-5321018

KvK inschrijvingsnummer : 20133170

Website : www.villaboerebont.nl

 

Bestuur en toezicht: 

Stichting Villa Boerebont

Stichting Villa Boerebont heeft een team van ongeveer 24 medewerkers. Zij bieden zorg aan de jongeren die binnen de stichting wonen of anderszins zorg ontvangen.

 

Het bestuur bestaat uit:

Ingrid van Tiel, Algemeen directeur

Zoe Smit, financieel directeur

Evelien Vermeij, directeur beleid- en kwaliteit.

De bestuurders van de stichting vervullen een uitvoerende functie waarvoor zij een passende vergoeding ontvangen, zie statuten.

 

Raad van Toezicht:  

Villa Boerebont kent een onafhankelijke raad van Toezicht. Bestaande uit:

Marianne Karmelk, voorzitter

Wim Verberne, lid

Johan van Zon, lid

De raad van toezicht is onbezoldigd.

Governance code:

De stichting heeft zich gecommitteerd aan de Zorgbrede Governanace code

(branche organisatie zorg 2010)

Beloningsbeleid : Volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Organogram:

Organogram2016

ANBI:

Villa Boerebont beschikt over de ANBI status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status houdt in dat er de mogelijkheid is om giften en donaties te ontvangen die gebruikt worden om de kwaliteit van zorg te blijven optimaliseren en te werken aan innovatie binnen de zorg.

Op deze manier kan de stichting ook zorg bieden aan jongeren en jong volwassenen die tussen de wal en het schip vallen wegens financierings- of indicatie moeilijkheden.

De statuten zijn voor geïnteresseerden opvraagbaar bij de directie.

Duurzaam bankieren:

Omdat Stichting Villa Boerebont duurzaamheid belangrijk vindt bankiert zij bij :

triodosbank

 

 

 

Jaarcijfers 2015

Beleidsplan 2016

Statuten Villa Boerebont

Kwaliteitsjaarverslag